Artykuły
Czym jest rezydencja podatkowa?
Czym jest rezydencja podatkowa?
25/05/2022

Rezydencja podatkowa określa miejsce, w którym podatnik jest zobowiązany do opłacania podatków od uzyskiwanych dochodów. Do ustalenia rezydencji podatkowej w Polsce wystarczy spełnienie jednego z warunków, czyli w Polsce mogą rozliczać się osoby, które przebywają tu dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym albo w RP mają centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Anna Maria Panasiuk ×