Artykuły
Czym jest rezydencja podatkowa?
Czym jest rezydencja podatkowa?
25/05/2022

Rezydencja podatkowa określa miejsce, w którym podatnik jest zobowiązany do opłacania podatków od uzyskiwanych dochodów. Do ustalenia rezydencji podatkowej w Polsce wystarczy spełnienie jednego z warunków, czyli w Polsce mogą rozliczać się osoby, które przebywają tu dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym albo w RP mają centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Jeśli z kolei istnieją silne przesłanki do posiadania centrum interesów życiowych w innym kraju niż Polska, to taka osoba będzie rezydentem podatkowym innego kraju – nawet jeśli w Polsce będzie posiadała kilka nieruchomości.

Anna Maria Panasiuk ×