Artykuły
CO TO JEST EXIT TAX?
CO TO JEST EXIT TAX?
25/05/2022

Inaczej podatek od wyprowadzki zwany również podatkiem od niezrealizowanych zysków gdyż opodatkowaniu podlegają hipotetyczne zyski. Może wystąpić w wyniku zmiany rezydencji podatkowej lub przeniesienia za granicęskładników majątku związanych z działalnością gospodarczą. W przypadku osób fizycznych zmieniających rezydencję podatkową dotyczy tylko aktywów, co do których Polska traci prawo do ich opodatkowania po zmianie rezydencji podatkowej (np. udziały w spółkach) i tylko wówczas gdy wartość rynkowa takich aktywów przekracza w sumie 4 mln zł.

Anna Maria Panasiuk ×