Artykuły
Mieszkanie w Polsce a rezydencja podatkowa za granicą – czy to możliwe?
Mieszkanie w Polsce a rezydencja podatkowa za granicą – czy to możliwe?
25/05/2022

Bardzo istotną przesłanką decydującą o ustaleniu rezydencji podatkowej w Polsce może być posiadanie jednego z kryteriów (mają charakter rozłączny). Oznacza to, że jeżeli przebywasz na terytorium RP dłużej niż 183 dni w danym roku lub posiadasz w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych możesz zostać uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Trzeba pilnować tych przesłanek, gdyż regulacje jasno określają, że wszystkie osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie RP, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Anna Maria Panasiuk ×