Artykuły
A może założenie spółki na Cyprze Północnym?
A może założenie spółki na Cyprze Północnym?
21/02/2024 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Znacie Cypr od wielu lat. Ba, już w latach 90 Cypr był popularny z powodu spółek, które były doskonałym instrumentem w prowadzeniu biznesu międzynarodowego. Na początku przedsiębiorców przyciągał podatek dochodowy (4,25%), potem gdy Cypr (razem z Polską w 2004 roku) wstąpił do Unii Europejskiej, kraj ten stał się dla nas interesujący nie tylko turystycznie.  Cypr to od 20 lat poważna alternatywa dla europejskich spółek holdingowych. Teraz, kiedy zaczynamy się rozglądać za regionami które są nadal geograficznie bliskie, a jednocześnie ulokowane poza terytorium Unii, padają pytania o Cypr Północny. 

Wychodzimy Wam naprzeciw. Po wizycie na wyspie, spotkaniach z lokalnymi prawnikami, przedsiębiorcami, pośrednikami nieruchomości prezentujemy pierwszy materiał.

Cypr Północny – wyjątkowe miejsce na prowadzenie biznesu

Niewielu z nas wie lub pamięta jaka jest geneza powstania Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Dziś od 50 lat jest to niezależne terytorium umiejscowione w północnej części wyspy, które powstało w wyniku jej podziału w 1974 r. Cała wyjątkowość Cypru Północnego polega na tym, iż dzieli on swoją podmiotowość pomiędzy geograficzne umiejscowienie w pobliżu „europejskiego” Cypru Południowego, a kulturowy i historyczny związek z Turcją.

W związku z tym Cypr Północny posiada swoistą hybrydową naturę, a w rozumieniu prawa międzynarodowego jest państwem nieuznawanym przez wszystkie inne państwa na świecie z wyjątkiem Turcji. Geograficznie jest to zatem terytorium bliskie południowej części wyspy i co za tym idzie Unii Europejskiej, a z drugiej strony będące poza kontrolą rządu cypryjskiego, prowadzące niezależną politykę gospodarczą (w tym podatkową) oraz stosujące własne, niezależne zachęty w zakresie przyciągnięcia kapitału zagranicznego.

Zróżnicowanie obu części Cypru widoczne jest we wszelkich sferach życia społecznego. Mowa tu nie tylko o kulturze czy mentalności, ale też cenach benzyny czy też mieszkań. Powszechne są przypadki, kiedy zagraniczni studenci uczelni znajdujących się na terenie Cypru Południowego wynajmują mieszkania w północnej części wyspy, korzystając ze znacznie niższych opłat za najem.

Dodając do powyższego tanie połączenia lotnicze, wspaniały klimat, luksusowe hotele, zjawiskowe resorty turystyczne oraz niskie koszty życia, Cypr Północny jawi się jako idealne miejsce do prowadzenia biznesu.

Jakie konkretne korzyści niesie za sobą relokacja działalności na Cypr Północny?

Spółka na Cyprze Północnym – W jakiej formie prowadzić biznes?

Jako państwo nieuznawane na arenie międzynarodowej, chociaż Unia Europejska (UE) oraz Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) nadały mu status obserwatora, Cypr Północny nie jest odrębnym podmiotem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z technicznego punktu widzenia jest uznawany przez inne państwa za terytorium Republiki Cypru, jednakże brak faktycznego władztwa i możliwości determinowania polityki podatkowej uniemożliwia podleganie umowom zawieranym przez Republikę Cypru z innymi państwami.

W jakiej formie możesz prowadzić działalność na Cyprze Północnym?

Możesz założyć spółkę lub prowadzić działalność w następujących formach:

1) Sole Traders;

2) Partnerships;

3) Local Limited Liability Companies;

4) Branches of Foreign Limited Companies;

5) Free Zone Companies (Wolna Strefa Famagusta);

6) International Business Companies.

Jakie warunki musisz spełnić, aby prowadzić biznes na Cyprze Północnym?

Działalność wszystkich wyżej wymienionych podmiotów wymaga spełnienia kilku niezbędnych warunków, a mianowicie posiadania:

– minimum 2 udziałowców;

– minimum 1 dyrektora;

– sekretarza;

– adresu rejestrowego na Cyprze Północnym.

Prowadzenie biznesu na Cyprze Północnym – Rejestracja spółki w Wolnej Strefie Famagusta

Szczególnie interesującym rozwiązaniem jest inkorporacja spółki w Wolnej Strefie Famagusta.

Zalety tego rozwiązania przedstawione są w dalszej części tego artykułu.

Jakie formalności należy spełnić, aby założyć spółkę w Wolnej Strefie Famagusta?

Do założenia spółki w Wolnej Strefie Famagusta wymagane są następujące kroki:

 1. zaproponowanie 3 nazw spółki przy zgłoszeniu do rejestru, na wypadek gdyby któraś była już zajęta;
 2. określenie zakresu działalności spółki, krajów, w których i z którymi dokonuje czynności oraz przedłożenie zaświadczeń o niekaralności udziałowców oraz dyrektorów spółki;
 3. ukształtowanie struktury udziałowej przy założeniu istnienia minimum 2 udziałowców;
 4. powołanie dyrektora/ów;
 5. przedłożenie skanów dokumentów tożsamości wraz z utility bills (rachunków z widniejącym adresem zamieszkania);
 6. brak osobistego stawiennictwa na Cyprze Północnym nie wyklucza możliwości przeprowadzenia procesu – możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa poświadczonego przez przedstawiciela Cypru Północnego w danym kraju, a w przypadku jego braku przez turecką ambasadę;
 7. podpisanie umowy spółki przez udziałowców.

Harmonogram rejestracji spółki  w Wolnej Strefie Famagusta 

Oto jak wygląda harmonogram rejestracji spółki w Wolnej Strefie Famagusta:

 1. rozpoczęcie procedury rejestracji;
 2. złożenie wniosku o wpis nazwy spółki do rejestru;
 3. zgłoszenie wniosku o możliwość rozpoczęcia działalności spółki;
 4. monitorowanie procesu rejestracji (trwa około 2 miesięcy);
 5. wniesienie wpłaty na kapitał zakładowy spółki na konto w krajowym banku (minimum EUR 25.000);
 6. zarejestrowanie spółki.

Zalety prowadzenia biznesu na Cyprze Północnym

Wolna Strefa Famagusta licząca 103 000 m2 poprzez swoje umiejscowienie może być uznawane za bramę pomiędzy Europą, Azją i Afryką. W związku z atrakcyjnym modelem opodatkowania stanowi ona świetną propozycję dla wszelkich przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z przyjaznego systemu podatkowego.

Dla kogo opłacalne jest założenie spółki w Wolnej Strefie Famagusta?

Założenie spółki w Wolnej Strefie Famagusta może być szczególnie opłacalna dla przedsiębiorców, którzy:

– generują przychody poza terytorium Cypru Północnego;

– zainteresowani są wyborem atrakcyjnej jurysdykcji poza terytorium Unii Europejskiej;

– istotnym czynnikiem jest dla nich elastyczność czasowa w zakresie podlegania danej jurysdykcji podatkowej.

Jakie zalety niesie ze sobą założenie spółki w Wolnej Strefie Famagusta?

Do podstawowych zalet opodatkowania należą:

– wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym wszelkich dochodów wynikających z działalności spółek w Wolnej Strefie Famagusta;

– brak podatków od zysków kapitałowych;

– możliwość nielimitowanego, nieopodatkowanego transferu powyższych dochodów za granicę (istnieje zatem opcja transferowania zysków z Cypru Północnego do jurysdykcji, która nie opodatkowuje zysków pochodzących z zagranicznych źródeł i skonstruowania efektywnego wehikułu międzynarodowego w zakresie wypłaty tych zysków);

– czynności dokonane przez spółkę w Wolnej Strefie Famagusta zwolnione są z opodatkowania VAT, akcyzy oraz innych podatków pośrednich.

Dodatkowo należy wspomnieć, że właściciel spółki na Cyprze Północnym może wnioskować o roczną rezydencję na tym terytorium, co umożliwia legalny pobyt na północnej części terytorium wyspy. Cele biznesowe można zatem połączyć z codziennym funkcjonowaniem w tej przepięknej części świata.

Prowadzenie biznesu na Cyprze Północnym – Dla kogo takie rozwiązanie?

Cypr Północny jest interesującą jurysdykcją podatkową dla wszystkich osób, które cenią sobie połączenie przyjaznego klimatu, pięknych krajobrazów, piaszczystych plaż, niskich cen z niezwykle pro-biznesowym otoczeniem prawno-podatkowym, charakteryzującym się niskimi podatkami, elastycznością i dynamicznym podejściem władz Cypru Północnego do zachęcania przedsiębiorców do relokacji swojej działalności gospodarczej i majątku na jego terytorium.

Prowadzenie biznesu na Cyprze Północnym – Na co należy uważać?

Czy w całej tej pięknej opowieści tkwi zatem jakiś haczyk?

Jak przy każdej strukturyzacji prowadzenia działalności gospodarczej niezbędna w niej jest przede wszystkim precyzja i profesjonalizm towarzyszących jej specjalistów. Dodatkowej trudności we wspomnianym procesie dodaje fakt, iż jest to państwo nieuznawane, a zatem znajomość funkcjonowania całego procesu przez doradców jest tym bardziej niezbędna. Dobrze jest np.: sprawdzić czy po założeniu spółki będziesz mógł otworzyć dla niej rachunek bankowy oraz płatności z rachunku będą akceptowane przez banki Twoich kontrahentów. 

Wobec tak wielu pytań z Waszej strony o regiony poza Unią Europejską, ale dobrze skomunikowane ze światem Wyspa ta może swobodnie zająć miejsce obok innych jurysdykcji. I to szczególnie wobec zmian jakie obecnie mają miejsce w Dubaju. Czyż nie byłoby pięknie tak połączyć korzyści doskonałego klimatu, kuchni oraz biznesu? Północny Cypr zajmuje 36% powierzchni wyspy i tym samym oferuje piękny górzysty krajobraz. Wyobraź sobie, że z okien Twojego domu widzisz góry i morze jednocześnie.

Ciekawostki na temat Cypru Północnego 

 • Poza korzystnym opodatkowaniem spółek Cypr Północny zapewnia również niezwykle korzystne opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, którego stawka jest jednak uzależniona od tego, czy na terenie gruntu znajdują się drzewa oliwne lub drzewa karobowe;
 • Opodatkowanie zależy również od powierzchni gruntu, która nie może przekraczać 1 dunama, czyli staro-tureckiej jednostki miary. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, iż o ile w większości krajów, w których stosuje się jednostkę dunam, wynosi ona 1000 m2, to na Cyprze jest ona równa 1337,8 m2;
 • Przenikanie się wpływów grecko-tureckich, spowodowane m.in. wydarzeniami z 1974 r. czyli tureckiej inwazji na Cypr i podziału wyspy, doprowadziło do wielu geopolitycznych osobliwości. Jako przykład można przytoczyć piłkarski klub Anorthosis Famagusta, w którym występowało kilku polskich piłkarzy, m.in. wielokrotny reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk. Od wydarzeń z 1974 r. klub przeniósł swoją siedzibę do Larnaki i pozostał w tym mieście aż do czasów dzisiejszych. Mimo posiadania zatem w swojej nazwie miasta, w której znajduje się omawiana Wolna Strefa Famagusta, to klub odbywa swoje mecze w zupełnie innym miejscu, w południowej części wyspy.
Anna Maria Panasiuk ×