Jeżeli chcesz zarządzać swoim majątkiem bezpiecznie - pod kątem prawnym, korzystnie - pod kątem finansowym i bezkonfliktowo - pod kątem rodzinnym, to potrzebujesz zaufanego wealth advisora.

Dr Anna Maria Panasiuk – Wealth Advisor z 25-letnim stażem i powiernik zamożnych rodzin o międzynarodowym doświadczeniu; pionier wdrażania struktur Family Office na rynku polskim – zajmuje się kompleksową ochroną majątku rodzin polskich i europejskich. Przeprowadza zamożne rodziny przez międzypokoleniowe sukcesje, pozwalające przekazać aktywa nowemu pokoleniu; zabezpiecza majątek rodzinny w ujęciu międzynarodowym, chroniąc go przed stratą i wraz ze swoim eksperckim zespołem strategicznie doradza w sprawie finansów, pomagając mnożyć pieniądze.

Założyciel i Partner zarządzający kancelarii Panasiuk & PartnersYOURS Family Office oraz fundacji Artis Causae wspierającej rozwój młodzieży w mniej uprzywilejowanych regionach. Kieruje interdyscyplinarnymi zespołami ekspertów wywodzących się z dyscyplin prawnych, ekonomicznych, finansowych, psychologicznych i innych.

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O DUŻE WYZWANIA CZY NIEZWYKŁE OSIĄGNIĘCIA, DECYDUJĄCE MOMENTY WYZNACZAJĄ MAPĘ NASZEGO ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO.

Jest doktorem nauk prawnych, tytuł zdobyła na Akademii Leona Koźmińskiego, a także absolwentką: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ oraz Executive Studies in Finance SGH w Warszawie. Wykłada Corporate Tax Strategy, restrukturyzuje i obsługuje majątki, doradza w polityce finansowej i prawno-podatkowej, nadzoruje przebieg negocjacji w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, zarządza inwestycjami międzynarodowymi, buduje strategie filantropijne, chroni aktywa rodzinne, przygotowuje sukcesje, wykonuje testamenty, jest kuratorem fundacji.

W FINANSACH POTRZEBUJESZ ZROZUMIENIA, ELASTYCZNOŚCI
I EFEKTYWNOŚCI.

W ciągu 20 lat założyła 150 podmiotów inwestycyjnych, w których ulokowano w sumie ponad 1 mld USD. Zaoszczędziła swoim klientom ponad 300 mln USD. Uruchomiła 200 rachunków inwestycyjnych i zbudowała 25 struktur rodzinnych zmierzających do zachowania majątku rodzinnego.

Sztuką jest zarządzać swoim majątkiem nie tylko po to, aby go powiększać, ale także po to aby o niego zadbać dla następnych pokoleń.

Wśród jej klientów znajdują high net worth individuals, rodzimi i zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący krajową i międzynarodową działalność, wielopokoleniowe rodziny przygotowujące się do sukcesji, arystokraci kontynuujący wieloletnie tradycje, kancelarie prowadzące procesy transakcyjne z udziałem podmiotów zagranicznych.

W finansach oczekujesz skuteczności i dywersyfikacji.

Anna Maria kieruje się wartościami skuteczności, stawiając na zachowanie kapitału, pamiętając o dywersyfikacji, kompleksowości pozwalającej na całościową obsługę wszystkich finansowych potrzeb klientów, interdyscyplinarności umożliwiającej analizowanie strategii z perspektywy wielu nauk, a także: sprawczości, dobroczynności i rodzinności.

Specjalizacje
Konsultacje Strategii
Wealth Managment
Klientom, którzy mają już wewnętrzny zespół zarządzający aktywami, zapewniam wsparcie eksperckie niezbędne do sprawnego poruszania się w zmieniających się realiach międzynarodowych.
Więcej
Struktura Portfela
Inwestycyjnego
Obyś żył w interesujących czasach – niektórzy mówią, że to przysłowie chińskie inni, że żydowskie przekleństwo, ale właśnie w takich czasach teraz żyjemy.
Więcej
Zmiana rezydencji podatkowej
Gdziekolwiek na świecie chcesz mieszkać, inwestować, rozwijać biznes, czy pracować pomogę z głową zaplanować twoją i/lub biznesu przeprowadzkę.
Więcej
Sukcesja
rodzinna
Im większy majątek, tym więcej wyzwań związanych z jego uporządkowanym i przemyślanym przekazaniem następcom, którym w związku z tym trzeba zapewnić szczególną ochronę.
Więcej
Zabezpieczenie
majątku
Zabezpieczenie aktywów to, obok ich sukcesji, najistotniejszy element towarzyszący skomplikowanemu procesowi zarządzania majątkiem i inwestycjami rodzinnymi.
Więcej
Anna Maria Panasiuk ×