Podcast
NO 7. MALTA - Zmiana Rezydencji Podatkowej
26/05/2022
5:38

Malta! Jest to państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, cieszy się przyjaznym klimatem i wysokim poziomem życia. To bezpieczne i atrakcyjne miejsce do zamieszkania.

Maltański tax residence programme oferuje korzystne warunki podatkowe osobom prywatnym. Przypomina on nieco brytyjski system podatkowy, traktując nowych mieszkańców Malty jako ordinary resident non domiciled. Domicyl jest to koncept prawa brytyjskiego, który nowo przybyłą osobę na terytorium kraju wyłącza przez pierwsze 2 spod niektórych obowiązków. W tym np.: wyłącza z niektórych podatków. Domicyl można nabyć z pochodzenia lub z wyboru. Osoby, które domicylu nie mają, nie mają też powszechnego obowiązku podatkowego. Płacą jedynie podatek od dochodów ściśle zdefiniowanych. Jakich?

Maltański reżim dla non dom przewiduje podatek od dochodów uzyskanych na wyspie lub na wyspę sprowadzonych. Podatek NIE obejmuje dochodów, które:

  • są uzyskane poza terytorium wyspy i NIE są na nią sprowadzone oraz 
  • od zysków kapitałowych uzyskanych poza jej terytorium nawet jeśli takie na wyspę sprowadzone zostaną.  

Jaki podatek płaci się na Malcie?

Dochody prywatne opodatkowane są na Malcie podatkiem liniowym. Jego stawka wynosi 15%. Stosuje się go jedynie do dochodów na wyspie zarobionych lub tam sprowadzonych np.: przelanych na maltańskie konto bankowe. Na Malcie obowiązuje również minimalny podatek jaki w roku podatkowym należy zapłacić i wynosi on 15.000 euro. Trochę analogiczny podatek do podatku włoskiego. Tylko znacznie niższy, bo we Włoszech musimy rocznie zapłacić 100.000 euro.

Malta od 2015 roku wprowadza systematycznie nowe programy podatkowe. Interesujący jest program dla sportowców oraz licencjonowanych coachów, który przewiduje obniżoną stawkę podatkową – 7,5%. W tym roku ogłoszono rozszerzenie tego programu również na artystów

Programy te mają na celu sprowadzenie na wyspę utalentowanych lub zamożnych ludzi. Jest to polityka zbieżna z tym co robią inne kraje europejskie. 

A jak pozyskać rezydencję maltańską?

Aby ubiegać się o rezydencję na Malcie należy dysponować prawem do nieruchomości w celach mieszkaniowych – chodzi o prawo własności lub umowę najmu nieruchomości, która jest głównym miejscem zamieszkania wnioskodawcy i stanowi oficjalny adres centrum interesów życiowych wnioskodawcy.

I tutaj uwaga! Maltańskie przepisy określają minimalną wartość nieruchomości zakupionej na cele mieszkaniowe. Jak również minimalną roczną wartość umowy najmu, które mogą zostać uznane za potwierdzenie posiadania prawa do nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Wartość takiej nieruchomości nie może być mniejsza niż:

  • 275 000 EUR – na południu wyspy,
  • 220 000 EUR – w pozostałych lokalizacjach.

Wartość czynszu z umowy najmu (w zależności od lokalizacji) nie może być niższa niż 8 750 – 9 600 EUR w skali roku. W ten sposób Malta zabezpieczyła się przed fikcyjnymi wnioskami o rezydencję

Co dalej? [….] Należy również udowodnić posiadanie zasobów, które pozwolą wnioskodawcy we własnym zakresie utrzymać siebie i członków rodziny bez ubiegania się o pomoc w ramach maltańskiego systemu pomocy socjalnej.

eKonsultacje Zmiana Rezydencji Podatkowej

Jak długo trzeba mieszkać na Malcie, aby być jej rezydentem podatkowym? 

Malta w 2020 roku zmieniła system kwalifikujący do uzyskania rezydencji podatkowej. Wcześniej było to dość restrykcyjne tzn. na wyspie należało spędzić 183 dni. Od dwóch lat na Malcie można mieszkać krócej. W takim wypadku ważne jest utrzymanie powiązania z wyspą, które należy bardzo dokładnie określić i udokumentować.

Jakie to mogą być powiązania? Obok mieszkania, rachunków za wodę i prąd, będzie to np.: rachunek bankowy wykorzystywany na Malcie. Korzystanie z lokalnej służby zdrowia, zatrudnienie, czy dzieci uczęszczające do maltańskiej szkoły. Oprócz powiązań z Maltą ważny jest również brak powiązań z terytorium innego kraju. Przykładowo pobyt w innym kraju przez ponad 183 dni w roku stanowiłoby przesłankę utraty maltańskiej rezydencji podatkowej. 

Podsumujmy 

Zmiana miejsca zamieszkania i przeniesienie centrum interesów życiowych na Maltę to proces. Wymaga on zaangażowania ze strony wnioskodawcy i dopełnienia szeregu formalności. Nieco bardziej skomplikowany proces niż w innych krajach – ze względu na dużą ostrożność organów maltańskich. Malta to jednak wyspa słońca warta tego zachodu.

Mam nadzieję, że wykorzystacie w codziennych działaniach wiedzę, którą przekazałam. Zapraszam do kontaktu i do subskrybowania kanału Wealth Advisory – Anna Maria Panasiuk. Jestem obecna na YouTubeSpotify i Apple Podcast.

NOWE ODCINKI COTYDZIEŃ W CZWARTKI O GODZ. 18.00

Powrót do listy podcastów
Poczytaj więcej
CONTACT ME

I will be happy to introduce to you the possibilities of good organisation and protection of your assets. I operate locally and internationally, adapting the best solutions: legal, tax, business and financial to the individual needs of clients.

Wiadomość wysłana!

Dziękujemy za przesłanie formularza kontaktowego.

Wystąpił problem!

Przepraszamy, wystąpił chwilowy problem z przesłaniem formularza.
Odśwież stronę i spróbuj ponownie lub skontaktuj się z administratorem.

zdjecie
Anna Maria Panasiuk ×