Artykuły
Jak założyć spółkę na Cyprze?
Jak założyć spółkę na Cyprze?
12/02/2024 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Mamy wiele powodów, aby prowadzić biznes międzynarodowo. Wychodzimy za granicę np. ze względu na upgrade naszej marki i wówczas wybieramy Szwajcarię, UK lub Luksemburg. Innym razem stawiamy na bezpieczeństwo i stabilny system prawno-podatkowy. W takim przypadku ważna jest dywersyfikacja geograficzna i przyjazne regulacje podatkowe. W tej sytuacji pada wybór, aby przeprowadzić rejestrację spółki na Cyprze!

Są jeszcze inne powody, aby założyć firmę na Cyprze. Zarówno klimat śródziemnomorski, jak i kuchnia grecka są dużo bardziej przystępne niż np.: klimat czy kuchnia w zimnej Estonii. A dlaczego ma to ogromne znaczenie, piszemy w niniejszym artykule.

Jak wybrać lokalizację dla spółki operacyjnej?

Gdy myślimy o założeniu spółki usługowej lub handlowej to wyjście za granicę najczęściej wiąże się z przeniesieniem tam sprzedaży. W takim przypadku musimy założyć, że albo wybudujemy nowy zespół sprzedażowy na Cyprze, albo że przeniesiemy do nowej lokalizacji część handlowców lub konsultantów, którzy z pewnością woleliby przeprowadzić się na Cypr niż do Estonii w celu prowadzenia działalności za granicą. Kluczowe jest to, że spółka na Cyprze nie może być tworem sztucznym, służącym przede wszystkim osiągnięciu korzyści podatkowej. Spółka cypryjska powinna posiadać rzeczywisty i wiarygodny cel biznesowy, odmienny od chęci zapłaty niższych podatków niż w Polsce.

Atrakcyjność Cypru jako lokalizacji spółek wynika z kilku czynników. Przede wszystkim są to takie kwestie jak: potencjał uniknięcia podwójnego opodatkowania, podatek dochodowy od osób prawnych (dla spółek) wynoszący 12,5% oraz brak podatku od zysków kapitałowych. Te korzyści podatkowe, wraz z przyjaznym środowiskiem biznesowym przyczyniają się do tego, że spółka cypryjska jest popularnym wyborem dla przedsiębiorców, chcących zoptymalizować podatki, jednocześnie prowadząc realną działalność gospodarczą.

Jak wybrać lokalizację dla spółki holdingowej?

Gdzie postawić spółkę, która ma być holdingiem i kto powinien nią zarządzać? Zatrudnienie ludzi ma istotne znaczenie w kontekście wybudowania rzeczywistej działalności, co jest bardzo ważne w kwestii uznania danej spółki za beneficjenta wszystkich świadczeń jakie otrzyma. A będą to zapewne dywidendy, zyski ze sprzedaży akcji, udziałów czy odsetki od pożyczek. Kiedy mówimy o zatrudnieniu managerów w takiej spółce, czy otwarciu biura (co ma znaczenie zarówno dla spółki operacyjnej, jak i dla spółki holdingowej) w grę wchodzą opłaty za najem biura oraz wydatki związane z wynagrodzeniami. Należy również zwrócić uwagę na nieoczywiste koszty założenia spółki. Przy rejestrowaniu spółek zagranicznych należy popatrzeć na koszty życia, najmu w poszczególnych krajach czy też koszty utrzymania siedziby spółki. I np.: Luksemburg, który zdaje się być idealną lokalizacją dla spółek holdingowych, może okazać się za drogi, aby utrzymać tam biuro i zespół.

Założenie spółki na Cyprze

W takiej sytuacji przedsiębiorcy dostrzegają liczne korzyści z przeniesienia się na Cypr w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka na Cyprze wciąż może być atrakcyjną możliwością inwestycyjną, wtedy jej działalność wymaga dostosowania do obecnych realiów na kilku różnych płaszczyznach.

Więcej o tym na czym polega rzeczywista działalność i na co należy zwrócić uwagę piszemy w artykule: Czy nowa dyrektywa ATAD3 utrudni życie przedsiębiorcom?

Jak zatem założyć spółkę na Cyprze?

Zakładanie spółki wiąże się z wyborem kraju jak i również miasta, w którym chcemy zarejestrować spółkę cypryjską. Należy wziąć pod uwagę, że np.: Nicozja, gdzie znajduje się wiele kancelarii i gdzie swoje siedziby posiadają spółki na Cyprze, jest daleko od lotniska. Lotnisko znajduje się np.: w Larnace. Dlatego może warto wybrać lokalizację, która będzie uwzględniała również ten element. Dodajmy, że w Larnace ceny biur na ten moment są (jeszcze) niższe.

Jaką spółkę założyć na Cyprze?

W pierwszej kolejności, aby założyć spółkę na Cyprze, konieczny jest wybór formy działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do zawiązania spółki na Cyprze należy wybrać nazwę firmy i uzyskać jej akceptację przez rejestr spółek cypryjskich. Spółka na Cyprze jest zazwyczaj zarejestrowana jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc Spółka Limited (LTD).

Jak wygląda procedura rejestracji spółki na Cyprze?

Spółki cypryjskie prywatne na końcu nazwy swojej firmy muszą zawierać dopisek: „LIMITED” lub „LTD”. Bez wątpienia najbardziej popularną formą prawną prowadzenia biznesu na Cyprze jest odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czyli spółka Limited.

Spółki publiczne w nazwie muszą zawierć dopisek: „PUBLIC COMPANY LIMITED” lub „PUBLIC COMPANY LTD” lub „PUBLIC CO. LIMITED” lub „PUBLIC CO. LTD” lub „PLC” lub „PUBLIC LIMITED” lub „PUBLIC LTD”. 

My rekomendujemy założenie najprostszej spółki typu limited. Taka spółka limited posiada:

 • kapitał zakładowy
 • co najmniej jednego wspólnika, ale nie więcej niż pięćdziesięciu
 • co najmniej jednego dyrektora, który pełni funkcję zarządu
 • jednego sekretarza – członka zarządu, który ma obowiązek pilnowania formalności statutowych, składania terminowo sprawozdań, deklaracji oraz podpisywania dokumentów korporacyjne spółki
 • spółka nie może oferować swoich udziałów do publicznej subskrypcji.

Co robi dyrektor spółki na Cyprze?

Działalność spółki jest prowadzona przez dyrektorów, którzy wykonują wszystkie uprawnienia, z wyjątkiem tych uprawnień, które muszą być wykonywane przez spółkę na zgromadzeniach wspólników – zgodnie z prawem spółek lub statutem spółki.

Dyrektorzy spółki są prawnie odpowiedzialni za zarządzanie spółką oraz za prowadzenie ksiąg rachunkowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednocześnie dyrektorzy są odpowiedzialni za składanie deklaracji podatkowych i wniesienie należnych podatków. Sekretarz spółki jest mianowany przez dyrektorów na taki okres, wynagrodzenie i warunki, jakie mogą oni uznać za stosowne. Należy zauważyć, że dyrektorzy i sekretarz są odpowiedzialni za składanie do Rejestru Spółek odpowiednich dokumentów i powiadomień dotyczących aktualizacji danych spółki.

Uwaga: Dane dyrektorów i sekretarza są publikowane w elektronicznym Rejestrze Spółek.

Co zawiera Umowa spółki?

Jest to dokument, na podstawie którego spółka zostaje założona. Określa ona cele spółki i potwierdza zaangażowanie jej członków w jej utworzenie. Spółka, która nie została utworzona dla konkretnych celów, może zarejestrować się jako spółka handlowa o ogólnym przedmiocie działalności. Taka spółka stanowi prywatną spółkę z kapitałem zakładowym, której działalność obejmuje działania, w które zaangażowane są ogólne spółki handlowe i które nie wymagają żadnego rodzaju licencji od upoważnionego organu lub organu regulacyjnego w celu świadczenia swoich usług i/lub produktów. Umowa spółki zawiera co najmniej następujące elementy: (i) jej nazwę; (ii) jej cele; (iii) oświadczenie, że odpowiedzialność jej członków jest ograniczona; wysokość kapitału zakładowego (o ile spółka go posiada), z którym spółka zamierza się zarejestrować i jego podział na udziały. Zawarte w niej są również osoby, które założyły spółkę, ich podpisy i biorąc pod uwagę, że spółka posiada kapitał zakładowy, liczbę udziałów, które dane osoby otrzymują, podane obok ich nazwisk. Jest również podpisana przez świadka, który potwierdza podpis osób, które założyły spółkę oraz przez prawnika, który przygotował umowę spółki.

Jak wygląda proces rejestracji spółki?

Po zatwierdzeniu proponowanej nazwy przez Registrar of Cyprus i uzyskaniu odpowiednich decyzji dotyczących założenia spółki, można przystąpić do złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub pocztą. Co istotne, w założeniu spółki na Cyprze nie uczestniczy notariusz, dlatego założenia spółki w Twoim imieniu może dokonać lokalna kancelaria lub agent.

Uwaga! Wszystkie spółki zarejestrowane w rejestrze Registrar of Companies muszą uiścić roczną opłatę w wysokości trzystu pięćdziesięciu euro (350 euro) do 30 czerwca każdego roku.

Jakie podatki płaci spółka na Cyprze?

Cypr posiada korzystny system podatkowy dla biznesu, który oferuje wiele korzyści spółkom zarejestrowanym na Cyprze. Kluczową korzyścią jest jednolita stawka podatku od osób prawnych w wysokości 12,5%, (od wszelkich podlegających opodatkowaniu dochodów (zysku netto)), która jest uważana za jedną z najniższych stawek podatkowych w Unii Europejskiej.

Zakładając spółkę na Cyprze, uznaje się ją za rezydenta podatkowego, jeśli jej działalność jest zarządzana i kontrolowana w granicach Cypru. Nie jest jednak wymagane, aby właściciel spółki był rezydentem Cypru, ani też działalność spółki nie musi ograniczać się do Cypru. 

Liczne korzyści podatkowe obejmują:

 • Zwolnienie z opodatkowania dla dochodów z dywidend i szeroko rozumianych zysków ze zbycia papierów wartościowych (capital gains), takich jak akcje: obligacje lub skrypty dłużne.
 • Brak podatku od reorganizacji, takich jak podział, przeniesienie lub wymiana udziałów, z wyjątkiem zysków kapitałowych związanych z nieruchomościami na Cyprze.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Cypr korzysta również z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Cyprem a 45 innymi krajami.
 • Inwestorzy nie muszą płacić dodatkowego podatku w swoim kraju macierzystym.

Czy jest podatek od dywidend wypłacanych przez spółki na Cyprze?

Cypr nie pobiera podatku od dywidend wypłacanych do udziałowców.

Co to jest SDC, i dlaczego nie jest lubiany?

SDC to specjalna składka na Fundusz Obronny Cypru jest nakładana na dochód uzyskany lub uznany za uzyskany przez każdą osobę mieszkającą na Cyprze lub na Spółki będące rezydentami podatkowymi na Cyprze. Uwaga SDC w niektórych przypadkach może sięgać 17% (do 31 grudnia 2023 podatek SDC dla odsetek wynosił 30%).

Jakie są wymogi związane z rejestracją podatkową firmy na Cyprze?

Każda spółka zarejestrowana w Republice Cypryjskiej jest zobowiązana do rejestracji dla celów podatku dochodowego.

Rejestracja V.A.T. jest obowiązkowa dla każdej spółki, o ile jest spełniony jeden z poniższych warunków:

 • wartość dostaw podlegających opodatkowaniu przekracza łączną kwotę 15 600 EUR w ciągu 12 poprzedzających miesięcy;
 • w dowolnym momencie, przez okres trzydziestu dni, przewidywany obrót przekracza kwotę 15 600 EUR;
 • podmiot świadczy usługi na rzecz osoby fizycznej zarejestrowanej jako podatnik VAT w UE z zerowym progiem rejestracji.

 Czy spółka na Cyprze potrzebuje numeru VAT?

Uwaga: spółki na Cyprze o rocznych obrotach poniżej 15 600 EUR nie mają obowiązku rejestracji w V.A.T., jednak mogą zarejestrować się dobrowolnie.

Opóźnienia w składaniu deklaracji i/lub płaceniu podatków wiążą się z naliczaniem odsetek, grzywien i innych opłat, dlatego warto dokładnie zapoznać się ze swoimi obowiązkami.

Co to jest Numer identyfikacji podatkowej TIN?

Po zarejestrowaniu się w Rejestrze Spółek kluczowe jest uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (TINP) od cypryjskiego Departamentu Podatkowego. Numer ten jest wymagany w przypadku wszystkich transakcji podatkowych na Cyprze.

Aby zarejestrować się w wydziale podatkowym, należy złożyć formularz T.D. 2001 (wniosek o uzyskanie numeru podatkowego) oraz, w razie potrzeby, formularz T.D. 1101 (dodatkowy wniosek o rejestrację VAT). Formularz(e) można złożyć w tym samym czasie w najbliższym urzędzie skarbowym, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rejestracja w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli planujemy zatrudniać pracowników na Cyprze, Spółka musi dokonać rejestracji w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwi to odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i inne systemy zabezpieczeń.

Założenie spółki na Cyprze a otwarcie konta bankowego 

Ostatnim krokiem jest otwarcie rachunku bankowego na Cyprze. Umożliwi to przeprowadzanie transakcji biznesowych i płacenie podatków.

Na Cyprze działają różne rodzaje banków, w tym prywatne banki krajowe. Zagraniczne banki działają również za pośrednictwem oddziałów i przedstawicielstw. Otwarcie rachunku nie jest łatwe, trwa czasem kilka miesięcy. Dlatego warto skorzystać z pomocy lokalnego doradcy.

Podsumowanie

Założenie spółki na Cyprze nie jest trudne. Z pewnością wiele biur, agentów, kancelarii, które mają na koncie założenie dziesiątek lub setek spółek cypryjskich, z przyjemnością zrobi to również dla Ciebie. Dla lokalnego agenta jest to bardzo opłacalne, bo nawet jeśli otrzymasz tani produkt, tj. utworzenie spółki, to i tak będziesz wieloletnim klientem, który będzie płacił opłatę za funkcję profesjonalnego sekretarza, czy za księgowość i audyt spółki, który jest przecież obligatoryjny.Do tej pory inwestorzy prześcigali się w obniżaniu kosztów utrzymania spółki cypryjskiej szukając coraz to tańszej obsługi lokalnie na rynku. Czasy się zmieniły. Obecnie dynamika zmian podatkowym oraz takie regulacje jak podatek CFC, automatyczna wymiana informacji, czy w końcu oczekiwania ATAD3, to powody, dla których warto taką spółkę postawić z dobrym partnerem. Dobry partner od początku poprowadzi ją dla Ciebie prawidłowo. Pamiętajmy o tym, że wychodzimy za granicę, bo szukamy bezpieczeństwa w dywersyfikacji, niech to zatem będzie bezpieczne!

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×