Artykuły
Podatek korporacyjny w Dubaju – 9 miesięcy 9% CIT
Podatek korporacyjny w Dubaju – 9 miesięcy 9% CIT
20/03/2024 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Dubaj jest dziś przez nas obserwowany jako jeden z Emiratów, w którym można zamieszkać i nie płacić podatku od krypto. Z drugiej strony Dubaj wyróżnia się pośród krajów Bliskiego Wschodu w zakresie reform podatkowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wdrożyły ostatnio regulacje dotyczące podatku akcyzowego, podatku od wartości dodanej (VAT) i substancji ekonomicznej. Obecnie mamy wprowadzony podatek dochodowy na poziomie federalnym. Zauważmy, że zmiany podatkowe miały miejsce poczynając od października 2017 r., przez styczeń 2018 r., kwiecień 2019 r., aby w grudniu 2022 roku poinformować międzynarodową społeczność o planach wprowadzenia w Emiratach Arabskich podatku dochodowego od działalności biznesowej (jak to wówczas definiowano) – podatku korporacyjnego.

Na chwilę obecną podatek dochodowy w ZEA ma zastosowanie we wszystkich Emiratach i do całej działalności biznesowej i handlowej, z pewnymi wyjątkami. Co to oznacza dla osób planujących wyprowadzić się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz jak to się ma do opodatkowania krypto w ZEA?

Jaki podatek dochodowy płacimy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

1 czerwca 2023 r. weszły w życie uchwalone przez The Federal Tax Authority (FTA) przepisy, które wprowadziły w Dubaju jak też innych Emiratach stawkę 9% corporate tax (podatek korporacyjny) dla dochodów powyżej 375 000 dirhamów. Dochody poniżej tej granicy nie będą opodatkowane, czyli tak jak było do tej pory. Przepisy znalazły zastosowanie począwszy od pierwszego roku obrotowego po tej dacie, czyli dla większości przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r.

Źródło: https://taxsummaries.pwc.com/united-arab-emirates/corporate/taxes-on-corporate-income

Czy osoby prywatne płacą podatek korporacyjny w Emiratach?

Pomimo nieco mylącej nazwy, podatek korporacyjny objął swoim zakresem nie tylko spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Do „worka” z pojęciem podatku korporacyjnego wrzuceni zostali tak naprawdę praktycznie wszyscy podatnicy świadczący działalność gospodarczą.

Czy są jakieś ulgi podatkowe dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem korporacyjnym?

Nowe prawo zapewnia ulgi podatkowe dla małych firm. Osoba będąca rezydentem podatkowym może zdecydować się na traktowanie go jako osoby nieposiadającej żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli przychody za odpowiedni i poprzedni okres rozliczeniowy nie przekraczają 3 mln AED (czyli około 3 mln zł) w roku podatkowym. Na ten moment ulga ta obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Co z Free Zone Companies?

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdził, że spółki zarejestrowane w wolnych strefach nadal będą mogły korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 0%. Korzystanie z takiego benefitu obwarowane będzie jednak koniecznością przeprowadzenia szczegółowego audytu działalności spółki. Będzie ona musiała spełniać wymogi co do rodzaju prowadzonej działalności, jej miejsca oraz wszelkich innych wymogów przewidzianych przez warunki funkcjonowania w danej wolnej strefie. Nie będzie dozwolone prowadzenie działalności operacyjnej np. w zakresie gastronomii czy też hotelarstwa, która to działalność jest typowa dla spółek operujących poza wolnymi strefami (Mainland).

Ewentualne niedopełnienie warunków możliwości korzystania przez spółki z wolnej strefy ze stawki 0% skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku w stawce 9%.

Na marginesie należy dodać, iż niezależnie od spełnienia warunków opodatkowania stawką 0%, każda ze spółek z wolnej strefy będzie musiała złożyć zgłoszenie rejestracje do podatku korporacyjnego. Jest to zatem dodatkowy obowiązek księgowy, który będzie ciążył na spółce założonej w Dubaju.

Kiedy należy zarejestrować spółki do podatku dochodowego (podatku korporacyjnego)?

FTA uchwaliło także przepisy, które weszły w życie dnia 1 marca 2024 r. i dotyczą terminów rejestracji spółek do podatku korporacyjnego.

W zależności od miesiąca pozyskania przez podmiot licencji na prowadzenie działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i funkcjonującego roku obrotowego, ustanowione zostały konkretne terminy końcowe na zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa powyżej. Pierwszy ze wskazanych wyżej terminów upływa dnia 31 maja 2024 r. i do tego dnia pierwsze podmioty będą obowiązane do złożenia rzeczonego zgłoszenia. Odpowiednio do ustalonego roku obrotowego, kolejne terminy będą przypadać z końcem czerwca, lipca itd.

Należy wskazać, że za niedopełnienie wyżej wspomnianych obowiązków grozić będzie sankcja w wysokości 10.000 dirhamów.

A co z dywidendami (spółki)?

Spółki w Emiratach mogą korzystać z tzw. participation exemption. Participation exemption obejmuje wypłaty z dywidend pomiędzy spółką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółką zagraniczną. Czyli na wzór rozwiązań europejskich, jeśli spełnione zostaną warunki m.in. w zakresie proporcji posiadanych udziałów (minimum 5% lub udziały o wartości minimum 4.000.000 dirhamów) oraz czasu posiadania (minimum 12 miesięcy posiadania udziałów), a spółka otrzymująca dywidendę będzie faktycznym jej odbiorcą, to dalej będzie można korzystać z rozwiązania podobnego dla transferów dywidendy pomiędzy spółkami UE.

Spółki zarejestrowane w ZEA będą zatem dalej mogły być elementem wehikułów korporacyjnych mających na celu odpowiednią strukturyzację modelu biznesowego swojej działalności gospodarczej bez zagrożenia potencjalnym podwójnym opodatkowaniem transferu zysków.

A jak się do tego ma globalny podatek minimalny?

Ministerstwo Finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadeklarowało w tym zakresie swoją współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdzając zrozumienie, jak ważnym jest, aby stawka minimalnego 15% podatku dochodowego zaczęła obowiązywać globalnie. To może oznaczać, że 9% podatek dochodowy (korporacyjny) to jeszcze nie koniec zmian podatkowych w Emiratach. Co prawda Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podatek taki na pewno nie zostanie wdrożony w ZEA w 2024 r., jednak przyglądajmy się bacznie kierunkom zmian w najbliższych latach i podejmujmy rozsądne decyzje o ewentualnej relokacji do ZEA.

Czy zatem po wprowadzeniu podatku korporacyjnego, nadal warto przeprowadzić się do Dubaju?

Pomimo wprowadzonych zmian Dubaj jest nadal świetnym miejscem do życia oraz prowadzenia biznesu. Sama stawka podatku korporacyjnego wynosząca 9% to wciąż dużo mniej niż w większości krajów na świecie, a system zwolnień, wyłączeń i ulg (na czele z konstrukcją Free Zone Company) sprawia, że podatek dalej będzie relatywnie niski albo nie będzie go wcale. Wprowadzone zmiany spowodują jedynie konieczność przywiązania nieco większej wagi do analizy danej struktury pod kątem jej efektywności oraz więcej obowiązków księgowo-formalnych. Nie jest też póki co znane podejście organów podatkowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich do nowych obowiązków. Praktyka w tym zakresie zacznie się bowiem dopiero kształtować wraz z kolejnymi miesiącami funkcjonowania nowego reżimu podatkowego.

A jak wygląda opodatkowanie dochodów z krypto?

Obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym podatek od zysków kapitałowych nie jest nakładany na osoby fizyczne będące obywatelami czy rezydentami Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

To dotyczy również Twoich aktywów krypto, które są zwolnione z opodatkowania bez względu na to czy to jest okazjonalne wyjście do FIAT, czy też aktywny trading w portfelu Twojego krypto.

Ciekawostki na temat Dubaju

  • Dubaj jest według statystyk jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie;
  • Publiczne okazywanie sympatii oraz uzewnętrznianie jakichkolwiek emocji nie jest mile widziane;
  • Odległości między krańcami Dubaju sięgają nawet 70 km;
  • Niedziela jest w Dubaju dniem pracującym – weekend trwa od czwartkowego wieczoru do soboty;
  • W dubajskim metrze istnieją wagony przeznaczone tylko i wyłącznie dla kobiet z dziećmi – złamanie tego nakazu grozi karą grzywny;
  • W Dubaju znajduje się największe na świecie centrum handlowe – The Dubai Mall. Jego powierzchnia wynosi 112.4 ha.
Anna Maria Panasiuk ×