Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych – newslettery, formularze kontaktowe, publikacje etc.

Poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz się/subskrybuj” lub poprzez wyrażenie takiej woli na piśmie, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Anna Maria Panasiuk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 18 lok. 5, 00-511 Warszawa (dalej jako „Administrator”) moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu – email zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych, w celu otrzymywania na podany przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych, w tym materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych.


W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Maria Panasiuk Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 18 lok. 5, 00-511 Warszawa, posiadająca numer NIP 584 105 96 55 – reprezentowana przez Annę Marię Panasiuk, tel. 0048 22 625 0698, mail: contact@annamariapanasiuk.com (dalej jako „Administrator”).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach  wysyłania do Państwa informacji o tematyce prawnej, prawniczej, inwestycyjnej – informacyjnej, promocyjnej oraz informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach tj. szkoleniach, konferencjach itp. 
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  Państwa zgoda na przetwarzanie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych. 
  4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu rezygnacji przez Państwa z newsletter’ a. 
  5. Odbiorcą Państwa danych są podmioty świadczące nam usługi informatyczne. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez wspólników Administratora oraz przez upoważnionych przez niego pracowników oraz współpracowników. 
  6. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 
  8. Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane nie podlegają profilowaniu. 
  9. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Anna Maria Panasiuk ×