Artykuły
Powrót z Dubaju do Polski — jakie formalności trzeba spełnić?
Powrót z Dubaju do Polski — jakie formalności trzeba spełnić?
24/04/2023 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Coraz więcej Polaków decyduje się na pracę lub prowadzenie biznesu za granicą, w tym również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwłaszcza w Dubaju. Mimo tego wiele osób decyduje się na powrót do Polski z różnych powodów, w tym ze względu na sytuację rodziną, lepsze warunki edukacyjne dla dzieci czy związki z krajem. Powrót do Polski dla przedsiębiorcy, który wcześniej prowadził działalność w Dubaju, wiąże się z pewnymi formalnościami. W tym artykule omówimy, jakie formalności należy spełnić, planując powrót z Dubaju do Polski, aby odzyskać status rezydenta podatkowego i kontynuować prowadzenie biznesu w Polsce.

Zgłoszenie powrotu do Polski

Przedsiębiorca, który zdecydował się na powrót z Dubaju do Polski, musi zarejestrować swój pobyt w urzędzie miasta lub gminy właściwej dla miejsca zamieszkania. Zgłoszenie powrotu będzie miało znaczenie dla określenia rezydencji podatkowej, ponieważ urzędy skarbowe w pierwszej kolejności badają dopełnienie obowiązków formalnych. Warto pamiętać, że meldunek w Polsce jest obowiązkowy! Dodatkowo prawidłowe zgłoszenie nowego adresu po powrocie do Polski w urzędzie skarbowym przez przedsiębiorcę powinno się odbyć w odpowiednim terminie, tj. w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany adresu. 

Odzyskanie statusu rezydenta podatkowego

Co do zasady przedsiębiorca, który przebywał za granicą ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego, może utracić polską rezydencję podatkową, jeżeli dodatkowo nie spełni warunku powiązań osobistych lub gospodarczych w Polsce. Przy czym utratę rezydencji podatkowej w Polsce rozpatruje się również w kontekście umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ZEA. Warto wiedzieć, że umowa ta warunkuje uzyskanie rezydencji podatkowej na terytorium Dubaju od obywatelstwa. W praktyce oznacza to, że jeżeli nabyłeś rezydencję podatkową w Dubaju, a jednocześnie nie utraciłeś rezydencji w Polsce, pozostaniesz polskim rezydentem podatkowym do momentu, w którym nie uzyskasz obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niezależnie od powyższego, zmianę miejsca pobytu należy rozpocząć od przygotowania dokumentów potwierdzających powrót, takich jak bilety lotnicze, umowy najmu mieszkania czy rachunki za media. Warto również posiadać dokumenty potwierdzające źródło dochodów w Dubaju, np. umowy, faktury, wyciągi bankowe.

Kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca, który do tej pory prowadził biznes na terenie Dubaju, chciałby kontynuować takie przedsięwzięcie z terytorium Polski, powinien zarejestrować działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym oraz odprowadzać podatki w Polsce. Nie zmienia to faktu, że podmiot zarejestrowany w Dubaju, jeżeli nie zmienia się cel działalności gospodarczej, może pozostać jako element struktury biznesowej. W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w Dubaju, ważne jest również zapoznanie się z polskim systemem podatkowym oraz zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, o czym bardzo dokładnie napisaliśmy w eBooku „Powrót do Polski. Na co uważać przeprowadzając się z Dubaju, USA, Hiszpanii, etc…?”

eBook Powrót do Polski. Pozyskanie polskiej rezydencji podatkowej. Prawo dewizowe, majątek za granicą.

Podatki w Polsce od dochodu zza granicy

W Polsce w ciągu ostatnich trzech lat wprowadzono wiele zmian regulacyjnych, które sprawiły, że powracający do Polski przedsiębiorcy i inwestorzy cieszą się znacznie lepszymi warunkami podatkowymi niż w wielu innych krajach Europy. Polska oferuje stosunkowo niskie PIT dla osób prowadzących biznes oraz specjalne rozwiązania dla zaawansowanych struktur majątkowych w postaci spółki holdingowej i fundacji rodzinnej, które korzystają z bardzo atrakcyjnych zwolnień podatkowych.

Powracający do Polski przedsiębiorcy i inwestorzy z Dubaju mogą zdecydować się na wiele rozwiązań, jednak muszą pamiętać o spełnieniu pewnych warunków formalnych. W przypadku chęci skorzystania na przykład z podatku ryczałtowego dla dochodów zagranicznych, który pozwala na zwolnienie z opodatkowania zagranicznych dochodów przez 10 lat, pod warunkiem braku zamieszkania w Polsce przez ostatnie 5 lat, należy złożyć oświadczenie urzędu skarbowego na druku PIT-PZ do końca stycznia w roku następującym po przeniesieniu się do Polski. Ważnym krokiem w dopełnieniu formalności jest zgłoszenie adresu zamieszkania odpowiednim instytucjom, np. w banku. O tym również więcej piszemy we wskazanym wyżej eBooku.

Ulga na powrót do Polski

Warto też zapoznać się z tzw. ulgą na powrót do Polski, która polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przez okres 4 kolejno następujących po sobie lat od powrotu. Kwota ulgi w każdym roku wynosi 85.528 zł. Aby z niej skorzystać, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ponadto musi mieć status rezydenta podatkowego w Polsce oraz uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej na terenie Polski. Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym.

Ulga na powrót do Polski jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować prowadzenie swojej działalności w Polsce i jednocześnie zminimalizować koszty związane z powrotem i rozwojem swojej firmy. Więcej na temat tej ulgi znajdziesz również w naszym eBooku.

Na co jeszcze powinieneś uważać wracając z Dubaju do Polski

Jednakże, dla przedsiębiorców, którzy decydują się na przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do Polski, ważne jest, aby zwrócić uwagę na pewne kwestie, które mogą mieć wpływ na ich sytuację podatkową.

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, że posiadając pewne aktywa finansowe, takie jak środki na zagranicznych rachunkach bankowych czy akcje zagranicznych spółek, mogą zostać obowiązani do składania sprawozdań odpowiednim instytucjom. Zgłoszeń takich dokonuje się na podstawie przepisów prawa dewizowego.

Ponadto polskie przepisy podatkowe są złożone i wymagają dokładnego zrozumienia, szczególnie w przypadku przedsiębiorców przenoszących swoją rezydencję podatkową do Polski. Z tego powodu, przedsiębiorcy powinni zwrócić się do doradcy podatkowego, który pomoże w zrozumieniu i wypełnieniu wymaganych formalności oraz uniknięciu niepotrzebnych kłopotów z polskim urzędem skarbowym.

Kilka słów podsumowania

Podsumowując, „ulga na powrót” oraz ryczałt dla dochodów zagranicznych stanowią korzystne rozwiązania w polskim systemie podatkowym, zachęcające przedsiębiorców do powrotu do Polski i osiedlenia się na terytorium kraju. Jednakże przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z pewnych kwestii, takich jak zgłoszenie aktywów finansowych poza granicami Polski odpowiednim instytucjom czy prawidłowe opodatkowanie dochodów zza granicy, które mogą mieć wpływ na przyjęcie określonych rozwiązań w danej sytuacji. 

Zatem Wasz powrót wymaga odpowiedniego przygotowania i uwzględnienia wielu kwestii prawnych, podatkowych i administracyjnych. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami i regulacjami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i skutecznie zarządzać swoją działalnością gospodarczą w Polsce i za granicą.

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×