Artykuły
Powrót z Emiratów Arabskich do Polski – jak się przygotować i czy przysługuje ulga na powrót?
Powrót z Emiratów Arabskich do Polski – jak się przygotować i czy przysługuje ulga na powrót?
20/02/2024 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Powrót do kraju ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich to nie tylko proces przekraczania granicy i poinformowanie o tym fakcie rodziny, przyjaciół czy partnerów biznesowych. Jeśli rozważasz powrót do Polski, przygotuj się do tego w taki sposób, abyś mógł poradzić sobie, gdy dostaniesz pytanie, gdzie – i dlaczego – płaciłeś podatki, gdy nie płaciłeś ich w Polsce.

Powrót do kraju to również szereg obowiązków i formalności, ale uwaga! Również uprawnień i ulg podatkowych, takich jak np. ulga na powrót!

O tym wszystkim dowiesz się z tego artykułu. Tutaj wskazuję Ci formalności, z którymi należy zmierzyć się na przykładzie powrotu z Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) do Polski. Oprócz tego podpowiadam, jakie dokumenty lepiej skompletować przed powrotem, żeby uniknąć zbędnych kosztów i podatkowych kłopotów.

Skoro już raz wyprowadziłeś się z Polski, to prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że zmiana rezydencji podatkowej to nie jest taka prosta sprawa. Twoja staranność powinna dotyczyć głównie okoliczności jakie wpływają na to, gdzie faktycznie posiadasz rezydencję podatkową. Dodatkowo, wyprowadzka z kraju obejmuje konieczność dokonania formalności, o których niestety często zapominamy.

Dlatego jeszcze przed powrotem do Polski powinieneś skrupulatnie zaplanować przeprowadzkę. W szczególności, jeśli przeprowadzasz się ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – w tej sytuacji należy przemyśleć dosłownie każdy krok, np.: przed wyjazdem z ZEA powinieneś pozyskać wszystkie niezbędne dokumenty, dowody na posiadane powiązań z ZEA itd. Z kolei po powrocie do Polski, aby sprawnie zmierzyć się z rzeczywistością i nowymi przepisami, również musisz dokonać kilku formalności.

Zacznijmy od dokumentów. Mam tu na myśli zarówno przepisy prawne, jak i podatkowe – certyfikaty rezydencji, zgłoszenie pobytu w Polsce oraz nowego adresu do urzędu skarbowego i innych instytucji, a także pozostałe istotne zgłoszenia i formalności.

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji to dokument, który zaświadcza, że na terytorium danego kraju podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że rozliczasz się w tym kraju ze wszystkich dochodów jakie osiągasz, niezależnie od miejsca ich poniesienia.

Jednak w niektórych krajach można napotkać problemy w uzyskaniu takiego certyfikatu. Zalicza się do nich m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od jakiegoś czasu organy podatkowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wydają Polakom certyfikatów rezydencji podatkowej, co może stanowić problem w udowodnieniu, że posiadało się tam rezydencję podatkową. Na szczęście nawet w przypadku braku takiego dokumentu fakt posiadania rezydencji nie jest niemożliwy do udowodnienia Na szczęście, nawet jeśli nie posiadasz certyfikatu rezydencji, możesz nadal próbować udowodnić swoją rezydencję za pomocą innych dostępnych dokumentów.

O co musisz zadbać przed przeprowadzką do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

O Twojej rezydencji w ZEA świadczy szereg elementów stanu faktycznego, nawet usługi lekarza, z których korzystasz. Dlatego sugeruję przygotować specjalny defence file przed przeprowadzką do Polski – szczególnie jeśli nie możesz przyjechać do Polski z certyfikatem rezydencji podatkowej. Taki defence file zalecam przygotować w każdych okolicznościach, nawet jeśli wracasz z Hiszpanii lub z Cypru, a tam pozyskałeś certyfikat rezydencji podatkowej.

Jakich zgłoszeń należy dokonać w Polsce?

W Polsce należy dokonać zgłoszeń do Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.

Zgłoszenie pobytu w Urzędzie Gminy/Miasta

Jeśli przebywałeś poza granicami Polski dłużej niż 6 miesięcy i poinformowałeś o tym Urząd Gminy/Miasta, to teraz musisz poinformować daną instytucję o swoim powrocie. Jeśli w wyniku wyprowadzki wymeldowałeś się z Polski, to teraz masz obowiązek ponownie się tutaj zameldować. Masz na to 30 dni od dnia powrotu do kraju.

Jak poinformować urząd skarbowy?

O powrocie musisz również poinformować Urząd Skarbowy. Jeśli jesteś osobą fizyczną należy to zrobić poprzez deklarację ZAP-3.

UWAGA! Jeśli w wyniku wyprowadzki zawiesiłeś wcześniej prowadzoną działalność gospodarczą, to musisz o swoim powrocie poinformować Urząd Skarbowy poprzez portal CEIDG.

Pamiętaj również, że o przeprowadzce powinieneś zawiadomić pozostałe instytucje, takie jak bank, biuro maklerskie czy ubezpieczalnie.

Kogo jeszcze należy poinformować o powrocie do Polski?

O tym, że zmieniasz rezydencję podatkową należy poinformować nie tylko polskie organy i banki, ale również instytucje, które z jakichś powodów świadczą dla Ciebie usługi za granicą, czy nawet Twoje spółki. Czyli np.: jeśli posiadasz rachunek w banku zagranicznym np. konto w Szwajcarii, powinieneś daną instytucję finansową poinformować o Twoim nowym miejscu zamieszkania. Jeśli posiadasz spółkę na Cyprze lub w innym kraju, to również powinieneś jej zarząd o takiej zmianie poinformować. Ma to wpływ na dane w rejestrach, automatyczną wymianę informacji, do której zobowiązany jest bank, czy do ujawnienia aktualnych danych w rejestrach beneficjentów.

Co jeszcze możesz zrobić przed przyjazdem do Polski?

Po powrocie łatwo zapomnieć jest o posiadaniu aktualnego dowodu osobistego lub paszportu. Jest to o tyle istotne, że w Polsce posiadanie jednego z tych dokumentów jest obowiązkowe!

Oprócz tego ważne jest zapisanie dziecka do szkoły czy przedszkola. Aby umożliwić kontynuację nauki dziecka w wieku szkolnym, po powrocie z zagranicy, konieczne jest złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki za granicą. Te dokumenty mogą obejmować świadectwo, zaświadczenie ze szkoły zagranicznej, a także pisemne oświadczenie od rodzica lub pełnoletniego ucznia dotyczące sumy lat nauki szkolnej- jeżeli nie jest to możliwe do ustalenia na podstawie dostępnych dokumentów. Ważne jest, że kontynuacja nauki może rozpocząć się od początku roku szkolnego lub w trakcie jego trwania. Dla uczniów, którzy przyjechali do Polski i mają trudności z językiem polskim lub wymagają dostosowania procesu kształcenia do swoich potrzeb edukacyjnych, organ prowadzący publiczną szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy. Warto w takim przypadku uzyskać informacje od dyrektora danej placówki.

Czy przeprowadzka do Polski może wiązać się z Ulgami podatkowymi?

TAK! I obecne przepisy podatkowe w Polsce przewidują kilka ciekawych rozwiązań dla tych, którzy wracają do Polski. Podobnie i inne kraje w Europie wprowadzają  atrakcyjne rozwiązania podatkowe, aby zachęcić do osiedlania się na ich terytorium. Tak przecież powstał reżim podatkowy Beckhama w Hiszpanii czy status NHR w Portugalii. Polska również oferuje pewien pakiet korzyści mających przyciągnąć kapitał, który odwzorowuje się na włoskim czy szwajcarskim lump sum. Przyjrzyjmy się zatem na czym polega ulga na powrót oraz ryczałtowi od dochodów zagranicznych.

Na czym polega polska „ulga na powrót”?

Dla osób powracających z zagranicy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu. Zwolnienie w ramach ulgi na powrót dotyczy następujących źródeł przychodów:

  1. pracy realizowanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej;
  2. umowy zlecenia;
  3. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na powrót jest limitowana do wysokości 85.528 zł przychodu w roku podatkowym. Z ulgi na powrót mogą skorzystać podatnicy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym, podatkiem od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX), a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulga ta przysługuje w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Limit należy rozpatrywać łącznie z innymi kwotami wolnymi od opodatkowania, tzn., że jeżeli masz prawo do zastosowania również innych ulg, łącznie suma przychodów zwolnionych od podatku nie może przekroczyć 85.528 zł w roku podatkowym! Jednak ulga ta nie jest nieograniczona. Okres obowiązywania tego zwolnienia nie przekracza 4 lat podatkowych.

Jakie dochody obejmuje ulga na powrót?

Ulga nie obejmuje dochodów m.in.: z umowy o dzieło, z praw autorskich i zwolnionych z podatku dochodowego na podstawie innych przepisów.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulgi na powrót?

Istnieją również takie warunki jak:

  1. Zmiana miejsca zamieszkania na terytorium Polski odbyła się po 31 grudnia 2021 roku;
  2. Nie korzystano wcześniej z całości lub części tego zwolnienia (ulga na powrót obowiązuje tylko raz);
  3. Brak miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym nastąpił powrót do Polski,
  4. Brak miejsca zamieszkania na terenie Polski od początku roku zmiany do dnia poprzedzającego dzień przeprowadzki do Polski;
  5. Posiadanie obywatelstwa polskiego, Karty Polaka, innego obywatelstwa w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

W kontekście ulgi na powrót istotne jest posiadanie certyfikatów rezydencji (może być też inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych), co, jak wspomniałam wyżej, w przypadku Emiratów może być problematyczne…

Spełnienie warunków uprawniających do skorzystania z ulgi na powrót dla osób powracających z emigracji może być wyzwaniem, ale mimo to warto podjąć się tego zadania. Kluczowe jest w pierwszej kolejności uzyskanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do tego zwolnienia i dopełnienie formalności.

Kiedy możesz wybrać ryczałtowy podatek od dochodów zagranicznych?

Jeśli osiągasz duże przychody zagraniczne rozważ ryczałt od przychodów zagranicznych! To jest taki polski lump sum, na podobieństwo rozwiązania wprowadzonego w Szwajcarii i we Włoszech.

Aby móc z niego skorzystać musisz:

1. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym zostało zmienione miejsce zamieszkania, złożyć oświadczenie do organu podatkowego;

2. nie możesz mieć miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana.

Ile wynosi Polski podatek ryczałtowy lump sum?

Podatek ryczałtowo płacisz raz w roku w wysokości 200 000 zł.

Oprócz zapłacenia zryczałtowanego podatku będziesz musiał ponieść także wydatki na rozwój (np. w dziedzinie sportu, kultury, nauki) w wysokości 100 000 zł rocznie.

Należy podkreślić, że istotnym aspektem jest złożenie oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego, uwzględniającego miejsce zamieszkania, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, do końca stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego. Co istotne, w sytuacji, gdy wydatki przekroczą kwotę 100 000 zł w danym roku podatkowym, nadwyżka ponad tę sumę podlega uwzględnieniu w kolejnych latach.

UWAGA! Nie możesz jednak skorzystać z ryczałtu, jeśli uzyskujesz dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

A co z Twoim majątkiem pozostawionym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Jeśli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pozostał Twój majątek, tj. nieruchomości, albo spółka, to nie musisz ich sprzedawać w związku z przeprowadzką do Polski. Jednak musisz mieć świadomość skutku posiadania takiego majątku. Może on np.: wpływać na Twoją rezydencję podatkową.

Miej również na uwadze, że zarówno nieruchomość znajdująca się za granicą, jak i spółka oraz inne aktywa płynne, wliczają się do wartości aktywów i pasywów dla progu obowiązku dewizowego – innymi słowy masz obowiązek złożyć sprawozdanie do NBP z samego faktu posiadania takich aktywów – jest to niezbędne dla celów statystycznych. Kiedy taki obowiązek istnieje? Gdy posiadasz za granicą nieruchomości, udziały, akcje, rachunki bankowe, a nawet wartościowe ruchomości.

Podsumowanie

Proces powrotu z Emiratów Arabskich do Polski daje szansę na wartościową reorganizację Twojego życia. Aby tak się stało, możesz się do tego przygotować. Dlatego dobrze wiedzieć jakich formalności należy dopełnić oraz na jakie pytania sobie odpowiedzieć. Na przeprowadzkę powinno się mieć dobry plan! I tak jak planujesz zabranie książek, sprzedaż samochodu czy mieszkania, tak samo zapewne planujesz nowe dochody oraz strategię prezentowania Twojego majątku i aktywów nabytych przed przeprowadzką. Upewnij się, czy jesteś dobrze przygotowany do powrotu do kraju!

Anna Maria Panasiuk ×