Artykuły
SPRZEDAJESZ KRYPTOWALUTY? GDZIE TO ZROBIĆ DOBRZE
SPRZEDAJESZ KRYPTOWALUTY? GDZIE TO ZROBIĆ DOBRZE
20/06/2022 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Kryptowaluty powoli, ale nieustępliwie walczą o swoje miejsce w mainstreamowym nurcie inwestycji i walut alternatywnych. Równolegle rządy odrabiają lekcje wprowadzając nowe przepisy prawne i podatkowe. Niektóre Państwa ścigają się w budowaniu swojego wizerunku jako crypto – hubów (Portugalia, Szwajcaria, czy UK) tworząc udogodnienia dla inwestorów. Jest to jednak świat, który bardzo gwałtownie się zmienia i ewoluuje. O ile część z krajów stara się przyciągać inwestorów, wiele z nich widzi nową przestrzeń na dochody skarbowe i trudno się dziwić, że zmierza do tego, by wprowadzić podatek od kryptowalut. Przyjrzyjmy się jak w dzisiejszej Europie wyglądają te regulacje.

Podatek od kryptowalut w Portugalii

Portugalia numer JEDEN dla KRYPTOWALUT?! 

Portugalia uchodzi za kraj przyjazny dla kryptowalut. Potocznie słyszy się, że kryptowaluty są w Portugalii zwolnione z opodatkowania. A to NIE JEST niestety prawdą. Kryptowaluty są w Portugalii NIE uregulowane, a to zasadnicza różnica – gdyż w każdej chwili opodatkowanie kryptowalut może zostać wprowadzone. Co więcej, są takie plany. 

Wielu inwestorów postanowiło skorzystać z portugalskiego reżimu podatkowego NHR. Osoby, które zamieszkują Portugalię mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą o ile są one opodatkowane w kraju źródła. Dochody uzyskane w Portugalii będą opodatkowane. Mogą one skorzystać ewentualnie z obniżonej stawki (tj. 20%) w niektórych przypadkach. Sam status NHR nie mówi natomiast nic o kryptowalutach.

A oto kilka przykładów przychodów, które wiążą się z Kryptowalutami na przykładzie reżimu podatkowego w Portugalii

Dochód z usług, najczęściej deweloperskich jako przychód za usługi opłacane w krypto. To jest nic innego jak barterowa transakcja. W miejsce pieniądza za świadczoną usługę otrzymuje się krypto. To jest podstawowa transakcja handlowa podlegająca opodatkowaniu tak w Polsce, jak i w Portugalii. Dodam, że w Polsce może być ona opodatkowana korzystniej – ze względu na powszechnie królujący ryczałt, gdy w Portugalii podatek od tego rodzaju działalności będzie wynosił 20% dochodu lub więcej. 

Inwestycje w crypto. Takie inwestycje mogą być realizowane jako daily trading w crypto, albo w aktywa wirtualne wyrażone w crypto. Jeśli jest to działalność wykazująca aktywność inwestora to będzie ona kwalifikowała się jako działalność gospodarcza opodatkowana na normalnych zasadach jak każda inna. Utrzymywanie, że dochody z takiej działalności nie są w Portugalii opodatkowane to fikcja. Dodam, że również tego rodzaju działalność jest korzystniej opodatkowana w Polsce – bo jako capital gain czyli 19%, tymczasem w Portugalii w zależności od kwalifikacji może to być 28% o ile zostanie zakwalifikowane jako capital gain lub wg. stawki progresywnej, która w Portugali wynosi od 14,5% do 53% jeśli taka działalność zostałaby potraktowana jako business income. 

Inwestycje pasywne, niektórzy nazywają je prywatne, to przypadek, który może obyć się bez podatku w Portugalii. Chodzi o zbycie kryptowalut jako prywatnego pasywnego aktywa. Tutaj rzeczywiście transakcja taka nie byłaby obecnie opodatkowana w Portugalii, tak samo zresztą jak w innych miejscach w Europie. A więc jeśli nazbieraliście crypto lub kiedyś zainwestowaliście w bitcoina, to rzeczywiście osiedlenie się w Portugalii i sprzedaż posiadanego crypto jako jednorazowa transakcja może być zwolniona z opodatkowania. 

Podatek od kryptowalut w Szwajcarii

Szwajcaria jako crypto hub – co zatem oferuje system podatkowy? 

Jak się dobrze rozejrzycie to okaże się, że znajdzie się jeszcze kilka miejsc w Europie, gdzie Kryptowaluty korzystają z podobnego „zwolnienia” jak to ma miejsce w Portugalii. W Szwajcarii nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, jeśli nie jesteś aktywnym traderem. W 2019 roku Szwajcarska Federalna Administracja Podatkowa wydała regulację, która zwalnia osoby fizyczne z podatku od kryptowalut. Oznacza to, że tak długo jak nie jesteś profesjonalnym inwestorem możesz inwestować bez potrzeby zawracania sobie głowy podatkiem kapitałowym od zrealizowanych zysków.

Podatek od kryptowalut na Cyprze i w Słowenii

Inwestorze w kryptowaluty zwróć uwagę na Cypr oraz na Słowenię!

Podobne regulacje zwalniające dochody z crypto obowiązują na Cyprze oraz w Słowenii. W tych krajach zwolnione z opodatkowania jest zbycie prywatnych aktywów. Dopiero trading na kryptowalutach jest opodatkowany jako zwykła działalność gospodarcza lub zawodowa. A to niespodzianka! Przecież tak samo jest w Portugalii! 

Jednym słowem w Portugalii, na Cyprze oraz na Słowenii podatku nie zapłacisz, jeśli Twoje inwestycje mają charakter inwestycji pasywnych, tzn. są sporadyczne i polegają na zbyciu aktywów prywatnych – nie mają charakteru profesjonalnej działalności zawodowej. 

Podatek od kryptowalut w Niemczech

A jak wysoki podatek zapłacisz od kryptowalut w Niemczech?

Trochę inaczej jest w Niemczech, gdzie wprowadzono dokładne regulacje, kiedy taka transakcja ma charakter transakcji prywatnej. Tutaj zapłacisz podatek dochodowy od krótkoterminowych transakcji kapitałowych na crypto. Stawka podatku jest taka sama jak zwykła stawka podatku dochodowego – do 45% plus do 5,5% podatku solidarnościowego. Jeśli jednak będziesz hodować kryptowaluty przez co najmniej rok, nie zapłacisz żadnego podatku od zysków z ich sprzedaży! 

A więc w Niemczech kryptowaluta jest postrzegana jako prywatny składnik majątku. Oznacza to, że kryptowaluty podlegają indywidualnemu podatkowi dochodowemu, a nie podatkowi od zysków kapitałowych. 

W przypadku zbycia aktywów prywatnych, takich jak kryptowaluty, zasady podatkowe zmieniają się w zależności od tego, jak długo posiadasz te aktywa. Zbycie obejmuje: sprzedaż kryptowaluty za euro, zamianę kryptowaluty na inną kryptowalutę lub wydanie kryptowaluty na towary i usługi.

Czynnikiem decydującym o tym, czy zapłacisz podatek, jest okres posiadania. 

  1. Jeśli posiadasz kryptowalutę przez okres dłuższy niż jeden rok, Twoje zyski są zwolnione z podatku.
  2. Jeśli posiadasz kryptowalutę przez okres krótszy niż jeden rok, Twoje zyski będą opodatkowane według zwykłej stawki podatku dochodowego. 

Dodatkowo nie zapłacisz podatku od zysków z kryptowalut, gdy:

  1. sprzedasz, zamienisz lub wydasz swoją kryptowalutę po posiadaniu jej przez 1 rok lub dłużej.
  2. łączne zyski z inwestycji krótkoterminowych wynoszą mniej niż 600 € rocznie.
  3. W ciągu jednego roku sprzedałeś, wymieniłeś lub wydałeś kryptowaluty i poniosłeś stratę z tego tytułu 
Tax rateSingle TaxpayersMarried Taxpayers
0%Up to €9,744Up to €19,488
14 – 42%Up to €57,918Up to €115,836
42%Up to €274,612Up to €549,224
45%More than €274,612More than €549,224

Uwaga! Zwolnienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy staking profit. Jeśli okres trzymania portfela wynosi 10 lat to wówczas będą zwolnione. To jednak nie zmienia sytuacji, że Niemcy mają niezłą ofertę dla inwestorów

Podatek od kryptowalut w Polsce

A może jednak Polska jest przyjazna dla inwestorów w KRYPTOWALUTY?

Na obrót kryptowalutami nie ma w Polsce żadnych ulg. Ale też nie ma rozróżnienia pomiędzy obrotem prywatnym lub zawodowym w crypto. Cały dochód może skorzystać z liniowego podatku, który jest konkurencyjny w stosunku do poziomu opodatkowania w innych krajach. Dodatkowo transakcja crypto na crypto jest neutralna podatkowo, tzn., że nie wywołuje skutków podatkowych.

A zatem podatek od dochodu z wymiany wirtualnych walut wynosi w Polsce 19 proc. W przypadku uzyskania dochodu w skali roku powyżej 1 mln zł zostaniemy zobligowani do opłaty podatku tzw. daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. W składanej co roku deklaracji PIT podatnicy muszą rozliczać transakcje kryptowalutowe, które są definiowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Zeznanie trzeba złożyć nawet wtedy, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródło przychodów wynikające z obrotu kryptowalutami nosi nazwę „odpłatnego zbycia walut wirtualnych”.

Z tego przepisu wywnioskować możemy, że w ramach odpłatnego zbycia waluty wirtualnej wymiana następuje na:

  1. prawny środek płatniczy, 
  2. prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna,
  3. regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną, 
  4. towar i usługi. 

Co zatem z kosztami uzyskania przychodów? Polski ustawodawca nie uznaje wymiany kryptowalut na inne wirtualne pieniądze za osiągnięcie przychodu. Nawet jeśli pośrednio taka transakcja przyczynia się do wzbogacenia danej osoby. Wzajemna wymiana kryptowalut nie jest zatem w Polsce w ogóle opodatkowana.

Podatek od kryptowalut we Francji

Francja próbuje być konkurencyjna dla cyfrowych aktywów – jak im idzie? Oceń sam.

Mimo, że kryptowaluty są we Francji opodatkowane, francuska rada stanu podjęła starania by inwestorzy i ich użytkownicy mieli więcej swobód. Nie tylko zminimalizowali podatek od sprzedaży kryptowalut z 45% do 19%, co w warunkach francuskich oznacza zachętę podatkową, to również przeklasyfikowali crypto na majątek ruchomy. Wcześniej we Francji dochody z krypto figurowały jako zysk kapitałowy.

Podatek od kryptowalut na Malcie

A co z Maltą niedawnym prekursorem regulacji dla crypto na świecie? 

Malta, znana również jako wyspa blockchain, stara się przyciągnąć inwestorów kryptowalut. Kraj ten jest jedną z pierwszych jurysdykcji, które uchwaliły przepisy dotyczące kryptowalut, definiując różne klasy wirtualnych aktywów finansowych, zapewniając regulacje dotyczące rozwiązań i usług w zakresie innowacyjnych technologii (ITAS) oraz ustanawiając organ ds. innowacji cyfrowych.

Podobnie jak w przypadku podatków od długo utrzymywanych obligacji na Malcie, długo utrzymywane kryptowaluty nie są opodatkowane.

Transakcje kryptowalutami postrzega się jako podobne do handlu akcjami lub udziałami. W związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 35%! Istnieją jednak możliwości wykorzystania maltańskich regulacji w sposób, który pozwala obniżyć tę stawkę podatku do poziomu od 0% do 5% – wszystko zależy od wysokości obrotów i miejsca zamieszkania.

Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania teraz zapłacisz minimum 10% od Dochodów z kryptowalut, Ale? Uwaga!

W Wielkiej Brytanii będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych ze sprzedaży kryptowalut. Tak więc za każdym razem, gdy sprzedajesz, wymieniasz, wydajesz lub podarujesz krypto w Wielkiej Brytanii – w rezultacie zapłacisz podatek od zysków kapitałowych. W ten sposób możesz zapłacić nawet 20% podatku od zysku z kryptowalut. Przy uzyskaniu niższych zysków podatek ten wyniesie 10%. Dochody z crypto do 12.300 GBP są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. A tak kształtują się stawki podatkowe w UK:

Wysokość podatkuDochód do opodatkowaniaPasmo
0%Do 12 570 £Zasiłek osobisty
20%12 571 £ – 50 270 £Stawka podstawowa
40%50 271 £ – 150 000 £Wyższa stawka
45%150 000 GBP+Dodatkowa stawka

Wielka Brytania na tle innych Państw nie wyróżnia się pod kątem opłacalności rozliczania działalności z crypto. Rząd jednak planuje mocno uregulować rynek ich obrotu zachęcając do wykorzystania UK jako kraju przyjaznego dla cypro. Należy zatem śledzić dalsze regulacje w UK. 

W których krajach dla inwestorów w kryptowaluty jest drogo?

Podatek od kryptowalut w Norwegii

W Norwegii sprzedaż krypto będzie kwalifikować się jako zyski kapitałowe co oznacza 25% podatku dochodowego. Kopanie krypto sklasyfikowano jako dochód i jest opodatkowane. Ponadto firmy będą zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z kryptowalut oraz 25% podatku VAT od sprzedaży.

Podatek od kryptowalut w Holandii

W Holandii podatkiem dochodowym obejmuje się zarówno wydobycie, jak i handel. Inwestujący w kryptowaluty płacą za fikcyjne zyski, które są bardzo niskie, a podatek wynosi około 0,54 – 1,58%. Zatem nawet hodling prowadzi do podatków. Zatem w Holandii opodatkowany możesz zostać od niezrealizowanych zysków.

Podatek od kryptowalut w Hiszpanii 

Hiszpanie bardzo skrupulatnie pilnują by nikt nie uchylał się od podatków, a państwo wymaga od swoich obywateli by ujawniali swoje zyski z handlu krypto. Ponadto podczas gdy długoterminowe zyski z handlu mogą być opodatkowane do 23%, to transakcje krótkoterminowe mogą być opodatkowane od 24% aż do 52% dochodu

Podatek od kryptowalut we Włoszech 

We Włoszech kryptowaluty traktuje się jak waluty obce. Dochody wynikające z wymiany związanej z kryptowalutami lub z kryptowalut na tradycyjne waluty będą podlegały opodatkowaniu zastępczemu. Jesteś też zobowiązany do zapłaty ryczałtowej stawki 26% od sprzedaży.

Co dalej z regulacjami obrotu kryptowalutami?

Kurs waluty krajowej uzależnia się od stanu gospodarki w danym kraju. Podczas gdy kryptowaluty wycenia się jedynie przez gospodarkę (gdy dotyczą konkretnego projektu) oraz przez podaż i popyt. Aby kupić krypto użytkownicy muszą zamienić swoje krajowe waluty na Bitcoin. Kupując Bitcoin lub inne kryptowaluty, ludzie wypłacają pieniądze ze swojego kraju i umieszczają je w innej opcji ekonomicznej. Wpływa to bezpośrednio na fundusze rządowe, co oznacza, że rządy nie mają już kontroli nad wartością przeliczanej waluty. Ponieważ sukces krypto ma bezpośredni wpływ na walutę i gospodarkę, to Państwa starają się odzyskać kontrolę przez nowe regulacje w tym odpowiednie regulacje podatkowe. 

Wiadomość z ostatniej chwili? W czerwcu tego roku! parlament w Portugalii podjął pierwszą próbę opodatkowania kryptowalut. Partia rządząca głosowała przeciwko, a to dlatego, że planuje opodatkować Kryptowaluty na swój sposób. Jaki? Być może dowiemy się już niebawem. Taki podatek Portugalia może wprowadzić jeszcze w 2023 roku!

Co zatem powinieneś wiedzieć

Jak zapewne wiesz, rynek regulacyjny nie nadąża za dynamicznie rozwijającym się rynkiem aktywów cyfrowych. Do tego zasady podatkowe w poszczególnych jurysdykcjach zmieniają się niejednolicie i nawet jeżeli inwestujesz w kryptowaluty trzeba przy wszelkich transakcjach prowadzących do sprzedaży waluty, lub nabycia usługi czy innego aktywa patrzeć szerzej i przewidywać. Podejmując decyzje inwestycyjne również w podatkach musisz być elastyczny i gotowy na zmiany. Krypto to również obrót międzynarodowy, a więc znajomość zasad poruszania się na tym rynku jest bardzo ważna. Rada?! Zanim się przeprowadzisz do innego kraju po to, aby skorzystać z przywilejów podatkowych nowego rynku, czy też dostępności różnych form transakcji kryptowalutami, najpierw sprawdź, jak zadziałają one dla Ciebie.

Zajmujesz się sprzedażą walut wirtualnych i chcesz wiedzieć, w jakim kraju zapłacisz najniższy podatek z tytułu transakcji kryptowalutami? Skontaktuj się ze mną, a wskażę Ci, jakie rozwiązania prawne i podatkowe są najlepsze w Twojej sytuacji.

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×