Wealth Advisory

FINANSE BEZ STRATEGII - TO TYLKO LICZBY; STRATEGIA BEZ FINANSÓW - TO TYLKO MARZENIA. - E. FABER
FINANSE BEZ STRATEGII - TO TYLKO LICZBY; STRATEGIA BEZ FINANSÓW - TO TYLKO MARZENIA. - E. FABER

Wśród czynników ryzyka należy wymienić niekorzystne zmiany prawne, mogące nastąpić w każdej chwili, lockdowny i pandemie negatywnie wpływające na nastroje społeczne oraz galopującą inflację w połączeniu z rozdawniczą i populistyczną polityką rządu. W sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa podejmowanie właściwych decyzji bez odpowiedniego zaplecza eksperckiego, rozumiejącego zmiany prawne, ekonomiczne, socjologiczne, technologiczne i polityczne, jest utrudnione lub niemożliwe i obarczone zbyt wysokim ryzykiem.

Rozwiązaniem jest korzystanie z wiedzy zaufanych doradców, którzy wiedzą, jak obsługiwać majątki prywatne i budować struktury inwestycyjne. Wraz z moim eksperckim zespołem pomagam polskim i zagranicznym rodzinom szukającym bezpiecznych i korzystnych strategii zarządzania swymi aktywami. Dzięki kierunkowemu wykształceniu, 20-letniemu doświadczeniu, bogatemu portfolio, znajomości międzynarodowych systemów prawno-podatkowych, interdyscyplinarnemu zespołowi specjalistów, łączeniu kompetencji twardych z miękkimi i silnemu kręgosłupowi moralnemu wykształconemu na uniwersalnych wartościach – możemy wspierać naszych lojalnych klientów w wymagających i delikatnych procesach wealth managementu.

Obrazek
WEALTH ADVISORY TO WIĘCEJ NIŻ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM.
TO FASCYNUJĄCY PROCES REFLEKSJI, MARZEŃ I DEFINIOWANIA WARTOŚCI
I ASPIRACJI.

Wealth Advisory to interdyscyplinarna dziedzina mająca na celu strategiczne zarządzanie majątkiem. Do uprawiania tej dziedziny wymagane jest posiadanie zarówno twardych kompetencji prawniczych, ekonomicznych i finansowych, jak i miękkich – inteligencji emocjonalnej, budowania relacji i komunikacji. Dzięki dobraniu właściwych rozwiązań wealth management:

  • zminimalizuje ryzyko konfliktów rodzinnych prowadzących do niszczenia relacji między spadkobiercami po Twojej śmierci,
  • zapewni płynne przejście aktywów na spadkobierców, bez zbędnych turbulencji oraz problematycznego udziału sądu rodzinnego w przypadku małoletnich spadkobierców,
  • ochroni przed błędnymi decyzjami inwestycyjnymi wynikającymi z niewiedzy lub działań emocjonalnych prowadzącymi do utraty pieniędzy,
  • doradzi, jak wykorzystać istniejący potencjał majątku dzięki strategicznemu podejściu do zarządzania aktywami,
  • zabezpieczy przed ryzykiem utraty pieniędzy ze względu na agresywnych konkurentów lub działania o wymiarze politycznym.
Prowadzę kompleksowe procesy w zakresie:

Zabezpieczenie aktywów to, obok ich sukcesji, najistotniejszy element towarzyszący skomplikowanemu procesowi zarządzania majątkiem i inwestycjami rodzinnymi.

Więcej
Rozwiń

Im większy majątek, tym więcej wyzwań związanych z jego uporządkowanym i przemyślanym przekazaniem następcom, którym w związku z tym trzeba zapewnić szczególną ochronę.

Więcej
Rozwiń

Gdziekolwiek na świecie chcesz mieszkać, inwestować, rozwijać biznes, czy pracować pomogę z głową zaplanować twoją i/lub biznesu przeprowadzkę.

Więcej
Rozwiń

Obyś żył w interesujących czasach – niektórzy mówią, że to przysłowie chińskie inni, że żydowskie przekleństwo, ale właśnie w takich czasach teraz żyjemy.

Więcej
Rozwiń

Klientom, którzy mają już wewnętrzny zespół zarządzający aktywami, zapewniam wsparcie eksperckie niezbędne do sprawnego poruszania się w zmieniających się realiach międzynarodowych.

Więcej
Rozwiń
Anna Maria Panasiuk ×