Artykuły
Czym jest Common Reporting Standard (CRS)?
Czym jest Common Reporting Standard (CRS)?
25/05/2022

Common Reporting Standard (CRS) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z ustaleniem rezydencji podatkowej). Bank gromadzi dane, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju rezydencji.

Anna Maria Panasiuk ×