Artykuły
PLANUJESZ ZMIANĘ REZYDENCJI? A MOŻE PRZENOSISZ FIRMĘ POZA POLSKĘ? ZOBACZ, JAK TO ZROBILI INNI - PODSUMOWANIE DOŚWIADCZEŃ I TRENDÓW ZMIAN ROKU 2020
PLANUJESZ ZMIANĘ REZYDENCJI? A MOŻE PRZENOSISZ FIRMĘ POZA POLSKĘ? ZOBACZ, JAK TO ZROBILI INNI - PODSUMOWANIE DOŚWIADCZEŃ I TRENDÓW ZMIAN ROKU 2020
03/02/2021 dr Anna Maria Panasiuk - Wealth Advisor

Niepokoje geopolityczne (w szczególności sytuacja w kraju) towarzyszące nam w ostatnich latach znalazły w Covid tylko swoje umocnienie. Opieszałość i bezskuteczność działania sądów, nieuchronna i niezmienna polityka fiskalna to tylko pierwsze z brzegu argumenty za zmianą rezydencji podawane przez klientów. Przedsiębiorcy dziś już bez złudzeń szukają alternatywy oraz podejmują nieuchronną reorganizację posiadanych aktywów i spółek ukierunkowaną na racjonalizację kosztów oraz geopolityczne zabezpieczenie prowadzonego biznesu.

Wybierane kierunki nowej rezydencji podyktowane są wieloma kryteriami. Oto one:

  • tożsamość kulturowa to jedno z najistotniejszych kryteriów. Dość niespotykanym jest wybór kierunku azjatyckiego, chyba że mowa o bardzo młodych i otwartych na świat wilkach. W 2020 roku w 95% wybór wydaje się być oczywisty i jest to Europa lub Ameryka Północna. 
  • przyjazny i ciepły klimat ma znaczenie. To kryterium jest często przez klientów podkreślane. Gdy wybierana jest destynacja dla rodziny, a covid takie decyzje tylko wspomaga, najczęściej wybór pada na kraje śródziemnomorskie. Czasem jeszcze bardziej egzotyczne kierunki.
  • język. Ten dość rzadko ma znaczenie. Osoby otwarte na wyjazd z Polski najczęściej mówią przynajmniej po angielsku, ale nie powstrzymują się przed wyborem destynacji hiszpańsko czy francuskojęzycznych. Gdyby się jednak uprzeć, że język ma znaczenie, to oferta języka angielskiego jest bardzo szeroka. 
  • przyjazny system prawny i podatkowy tutaj mamy doprawdy bardzo duży wybór. Podaję w kolejności alfabetycznej: Cypr, Luksemburg, Liechtenstain, Maltę, Monaco, Portugalię, Szwajcarię, UK, Włochy…. 
    Do grupy tej nie można zaliczyć często wybieranych Stanów Zjednoczonych, które przyciągają nie tyle przyjaznym systemem podatkowym, bo ten takowy nie jest, ale swoim potencjałem gospodarczym. W dobie Covid ta optyka się nieco zmieniła i większy wybór pada obecnie na kraje Europy Południowej.
  • koszty. Nie należy nie doceniać tego parametru. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić tak istotne zmiany w oparciu o doświadczenie specjalisty, który może nakreślić nam koszty takiego przedsięwzięcia. Uwaga! Ważne, aby koszty były znane nie tylko w zakresie pierwszego etapu reorganizacji, ale również w zakresie rocznych kosztów utrzymania takiego przedsięwzięcia/alternatywnego miejsca zamieszkania. 

Dwa słowa o tym czym należy się kierować przy wyborze nowej destynacji

Należy zbadać środowisko gospodarcze, politykę fiskalną, optymalne podejście aparatu administracyjnego, czy Brend markę samej jurysdykcji, którą chcielibyśmy wybrać jako destynację dla nas, czy dla naszego biznesu. 

Wybór Wielkiej Brytanii, ze względu na Brexit nie jest dziś automatyczny, a jeszcze niedawno stanowił doskonały przyczółek dla spółek, które chciały pozyskać klientów w UK lub w US. Zarówno inwestorzy, jak i klienci obu rynków automatycznie darzą większym zaufaniem podmioty które obecne (chociażby tylko formalnie) są właśnie na tych rynkach. 

Podobny wymiar ma ulokowanie spółki w Szwajcarii. Szwajcaria obok prestiżu zapewnia dodatkowo bardzo korzystne środowisko podatkowe (12% w miejsce polskiego czy brytyjskiego 19%). Pamiętać jednak należy, że koszty prowadzenia spółki w tym kraju są znacznie wyższe. W przypadku przedsiębiorstwa wymagającego koncentracji dużych zespołów pracowniczych mogłoby to jednak nie być opłacalne ze względu na bardzo wysokie koszty pracy.

Europa Południowa to najczęściej sprawa gustu. Tutaj wybór pada najczęściej ze względu na klimat i bardzo korzystne warunki podatkowo-prawne. Wiele programów dla tzw. HNWI stanowią właśnie ofertę krajów Europy Południowej. Jednak nie wszyscy lubią zamykać się na wyspach. Co w czasie „covid” przy konieczności latania dodatkowo może mieć znaczenie.  

eKonsultacje Zmiana Rezydencji Podatkowej

Zatem jak wybierać? – Rozważnie, niepochopnie

Obiektywne kryteria można dopasować tylko w przypadku zakładania nowej lokalizacji biznesu. Ale już gdy chcemy wybudować fabrykę, należy to poprzedzić nie tylko analizą prawno-podatkową, ale przede wszystkim dogłębną analizą rynku, kosztów pracy, lokalnej polityki administracyjnej, etc.  

Destynacja osobista, gdy chcemy zamieszkać w nowym miejscu to już jest wybór mocno osobisty. Czasem nie wystarczy porozmawiać z kolegami. Warto pojechać, sprawdzić indywidualne preferencje, a dopiero potem dopasować wybór w kontekście możliwości formalnych.

Obejrzyj podcast
Anna Maria Panasiuk ×