Artykuły
CZYM JEST CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ? JAK GO UZYSKAĆ?
CZYM JEST CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ? JAK GO UZYSKAĆ?
20/07/2022

Certyfikat rezydencji podatkowej ma na celu zapobieganie uchylaniu się od zobowiązań w urzędzie skarbowym oraz niewłaściwemu stosowaniu postanowień międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji podatkowej kraju określający miejsce zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej dla celów podatkowych. Określa kraj, w którym podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatków wobec państwa, w którym uzyskuje dochody. Pozwala on zapobiec powstaniu podwójnego opodatkowania, jeśli źródło dochodów pochodzi z innego kraju niż miejsce pobytu.

Aby w Polsce uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej trzeba wypełnić wniosek CFR-1. Podatnik musi podać swoje dane identyfikacyjne, powód, dla którego składa podanie o dany dokument, liczbę kopii oraz sposób odbioru. Następnie należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego przypisanego ze względu na adres siedziby firmy lub zamieszkania.

JAKIE INFORMACJE POWINIEN ZAWIERAĆ CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ? WZÓR DOKUMENTU

Niestety brakuje jednolitego międzynarodowego formularza, na którym wystawiany byłby certyfikat rezydencji podatkowej. Administracje skarbowe państw wydają więc certyfikaty rezydencji podatkowej według własnej formy i uznania. Z polskich regulacji wynika, że zaświadczenie takie powinno zawierać co najmniej:

  • Dane organu wydającego
  • Datę wydania
  • Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania/siedziby

Opcjonalnie informacje o dacie ważności.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYSTĘPOWANIU O CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ?

Definitywnie należy odróżnić certyfikat rezydencji podatkowej od wszelkich innych dokumentów wydawanych przez organy administracji. W szczególności nie są certyfikatem rezydencji podatkowej zaświadczenia wydawane np. przez organy gminy potwierdzające miejsce zamieszkania na terytorium kraju. 

Wiele krajów wymaga, aby przeprowadzając się na ich terytorium zgłosić ten fakt czy to w urzędzie gminy czy na posterunku policji. Wydawany przy tej okazji dokument może być pomocny np. właśnie w procesie ubiegania się o status rezydenta podatkowego danego kraju.

Certyfikatem rezydencji podatkowej nie jest zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, zaświadczenie o rejestracji jako podatnik VAT czy zaświadczenie o niezaleganiu w zapłacie podatków. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za certyfikat rezydencji podatkowej nie może również służyć wypis z rejestru przedsiębiorców.

Anna Maria Panasiuk ×